So-imatge Valverde Registre d'instal·lador de la Generalitat número 22.480
So-imatge Valverde Registre d'instal·lador de la Generalitat número 22.480